توضيح

ضمناً، يادم رفت بگم، ما ترکيم! چيه مگه؟

/ 3 نظر / 11 بازدید
ghazaleh

ترک کجا؟! ميخوام با توجه به پست وبلاگم ببينم وقتی ميخواين واسه هم جوک تعريف کنين پای ترک های کجا رو وسط ميکشين؟!

مژگان

فکر کنم نسبت به من زيادی لطف داری! ممنونم از کامنتی که برام گذاشته بودی

افسانه عمر

سلام..چرا دعوا دارين شما با همه؟؟؟مگه ترک بودن بده؟؟؟